Điều khoản chất lượng

Mục tiêu chất lượng

•  Công ty du lịch Phúc Thịnh cam kết cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, tạo dựng uy tín và thương hiệu của công ty.

 

Các nguyên tắc chất lượng

•  Lấy khách hàng làm trung tâm: Công ty du lịch Phúc Thịnh lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động, luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt nhất.

•  Tuân thủ các quy định pháp luật: Công ty du lịch Phúc Thịnh tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và các quy định quốc tế có liên quan.

•  Đảm bảo an toàn cho khách hàng: Công ty du lịch Phúc Thịnh đảm bảo an toàn cho khách hàng trong suốt quá trình đi du lịch.

•  Bảo vệ môi trường: Công ty du lịch Phúc Thịnh cam kết bảo vệ môi trường trong các hoạt động của mình.

 

Các tiêu chuẩn chất lượng

•  Tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ:

   -  Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, tận tình.

   -  Dịch vụ tour du lịch được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

   -  Dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống đảm bảo chất lượng.

   -  Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, am hiểu địa điểm tham quan.

•  Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm:

   -  Sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú.

   -  Sản phẩm du lịch được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

   -  Tiêu chuẩn về chất lượng nhân sự:

   -  Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có chuyên môn nghiệp vụ cao.

   -  Đội ngũ nhân viên có thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình.

•  Tiêu chuẩn về quản lý chất lượng:

   -  Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng và áp dụng hiệu quả.

   -  Công tác kiểm soát chất lượng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

 

Các quy trình chất lượng

•  Quy trình hoạch định chất lượng: Công ty du lịch Phúc Thịnh xây dựng kế hoạch chất lượng hàng năm, bao gồm các mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng cần đạt được.

•  Quy trình thực hiện chất lượng: Công ty du lịch Phúc Thịnh triển khai các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng đã đề ra.

•  Quy trình kiểm soát chất lượng: Công ty du lịch Phúc Thịnh thực hiện kiểm soát chất lượng định kỳ, đột xuất để đảm bảo chất lượng dịch vụ được thực hiện đúng quy định.

•  Quy trình cải tiến chất lượng: Công ty du lịch Phúc Thịnh thực hiện cải tiến chất lượng thường xuyên để nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

Các biện pháp đảm bảo chất lượng

•  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Công ty du lịch Phúc Thịnh đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ của nhân viên.

•  Đầu tư cơ sở vật chất: Công ty du lịch Phúc Thịnh đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

•  Đánh giá chất lượng: Công ty du lịch Phúc Thịnh thực hiện đánh giá chất lượng định kỳ, đột xuất để nắm bắt tình hình thực hiện chất lượng, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh.

 

Trách nhiệm thực hiện

•  Tất cả các bộ phận, phòng ban trong công ty du lịch Phúc Thịnh có trách nhiệm thực hiện chính sách chất lượng này. Công ty du lịch Phúc Thịnh sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chất lượng để đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch được thực hiện một cách hiệu quả.

 

Hiệu lực

•  Chính sách chất lượng này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Dịch vụ đi kèm
Tìm kiếm tour
Các tour vừa xem
Gợi ý dành cho bạn

VÌ SAO CHỌN PHÚC THỊNH

Ý kiến khách hàng