Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán của Công ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Phúc Thịnh:

 

Điều 1. Điều khoản chung

•  Điều khoản: là những điều quy định giữa Công ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Phúc Thịnh (Du lịch Phúc Thịnh) và khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán trên trang web: www.dulichphucthinh.com

•  Khách hàng: là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng dịch vụ thanh toán trên trang web của Phúc Thịnh.

•  Trang web: là trang web www.dulichphucthinh.com và các trang web khác của Du lịch Phúc Thịnh.

•  Vé điện tử: là vé du lịch được xuất dưới dạng điện tử, được gửi đến khách hàng qua email hoặc ứng dụng di động.

 

Điều 2. Về sở hữu bản quyền

•  Tất cả các nội dung trên trang web của Du lịch Phúc Thịnh đều thuộc quyền sở hữu của Du lịch Phúc Thịnh và được bảo vệ theo luật bản quyền.

•  Khách hàng chỉ được sử dụng các nội dung trên trang web của Du lịch Phúc Thịnh cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

•  Khách hàng không được sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của Du lịch Phúc Thịnh cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của Du lịch Phúc Thịnh.

•  Khách hàng không được sao chép, chỉnh sửa, truyền tải, phân phối, bán, xuất bản hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các nội dung trên trang web của Phúc Thịnh mà không có sự cho phép của Phúc Thịnh.

 

Điều 3. Về thông tin khách hàng

•  Khi sử dụng dịch vụ thanh toán trên trang web của Du lịch Phúc Thịnh, khách hàng cần cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin tài khoản bao gồm (Phúc Thịnh cam kết bảo mật thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của khách hàng):

   -  Họ và tên.

   -  Số điện thoại.

   -  Địa chỉ email.

   -  Số tài khoản.

   -  Thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

 

•  Du lịch Phúc Thịnh chỉ sử dụng thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của khách hàng cho các mục đích sau (Du lịch Phúc Thịnh sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp được sự đồng ý của khách hàng hoặc theo quy định của pháp luật):

   -  Cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng.

   -  Xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.

   -  Gửi thông tin khuyến mãi và ưu đãi cho khách hàng.

   -  Liên hệ với khách hàng khi cần thiết.

 

Điều 4. Về trang web liên kết

•  Trang web của Du lịch Phúc Thịnh có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba.

•  Du lịch Phúc Thịnh không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba.

 

Điều 5. Về hủy tour

•  Khách hàng có thể hủy tour đã đặt trước khi khởi hành theo quy định của Du lịch Phúc Thịnh.

•  Phí hủy tour sẽ được tính theo quy định của Du lịch Phúc Thịnh.

 

Điều 6. Trách nhiệm của Phúc Thịnh

•  Phúc Thịnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo đúng chương trình và thỏa thuận với khách hàng.

•  Phúc Thịnh có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của khách hàng.

 

Điều 7. Trách nhiệm của khách hàng

•  Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản chính xác, trung thực.

•  Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Du lịch Phúc Thịnh khi sử dụng dịch vụ thanh toán.

 

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

•  Mọi tranh chấp phát sinh giữa Du lịch Phúc Thịnh và khách hàng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không thể thương lượng hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án theo quy định của pháp luật.

 

Điều 9. Cập nhật điều khoản

•  Du lịch Phúc Thịnh có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung điều khoản này bất kỳ lúc nào.

•  Các thay đổi, sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên trang web của Du lịch Phúc Thịnh.

 

Điều 10. Hiệu lực

•  Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Dịch vụ đi kèm
Tìm kiếm tour
Các tour vừa xem
Gợi ý dành cho bạn

VÌ SAO CHỌN PHÚC THỊNH

Ý kiến khách hàng